Vol. 73 No. 3 (2021)
Research Article

The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating

František Trampota
Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, CZ-602 00 Brno
Jarmila Bíšková
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Husinec – Řež 130, 250 68 Řež
Alžběta Čerevková
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, CZ-659 37 Brno
Eva Drozdová
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, CZ-611 37 Brno
Jiří Kala
Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, CZ-614 00 Brno
Petr Kos
Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, CZ-614 00 Brno
Petr Květina
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, CZ-118 01 Praha
David Parma
Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, CZ-614 00 Brno
Michal Přichystal
Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, CZ-614 00 Brno
Ivo Světlík
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Husinec – Řež 130, CZ-250 68 Řež
Lukáš Šín
Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 42/6, CZ-779 00 Olomouc
Zdeněk Tvrdý
Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, CZ-659 37 Brno
Jakub Vrána
Archeologické centrum Olomouc, U Hradiska 42/6, CZ-779 00 Olomouc

Published 01-12-2021

Keywords

  • Eneolithic,
  • inhumation burial,
  • radiocarbon dating,
  • physical anthropology,
  • chronology

How to Cite

Trampota, F., Bíšková, J., Čerevková, A., Čižmář, I., Drozdová, E., Kala, J., Kos, P., Květina, P., Parma, D., Přichystal, M., Světlík, I., Šín, L., Tvrdý, Z., & Vrána, J. (2021). The Eneolithic inhumation burial rite in Moravia in light of radiocarbon dating. Archeologické Rozhledy, 73(3), 315–358. https://doi.org/10.35686/AR.2021.11

Abstract

The article addresses the chronology of Eneolithic inhumation burials in Moravia based on radiocarbon dating. A total of 17 individuals were dated using 20 radiocarbon dates, primarily individuals without grave goods or individuals from problematic contexts. The study mainly covers the period of the Early Eneolithic, to a lesser extent the Middle and Late Eneolithic. The find contexts and anthropological assessments are newly published for most of the burials in question. Based on the chronological analysis of graves dated by radiocarbon dating, it is possible to approximately define the time dispersion of individual burial methods in Moravia. Flat graves with individuals in a stretched position without grave goods can be most reliably dated to about 3800–3600 BC.

Downloads

Download data is not yet available.