Troubles with the Funnel Beaker chronology

Authors

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.5

Keywords:

Early Eneolithic, Funnel Beaker culture, relative chronology, absolute chronology, radiocarbon dating

Abstract

The article offers a discussion of the new Funnel Beaker chronology proposed by M. Šmíd et al. (2021) based on the modelling of radiocarbon dates coming mainly from burial sites. The review deals with both the theoretical approach to the study of prehistoric societies, the method of selecting radiocarbon data, the method of modelling radiocarbon data and the absence of discussion in a situation that easily fosters it. The conclusion presents the actual concept of the chronology of pottery groups connected with the Funnel Beakers, with two chronological stages being defined – the Baalberge and Boleráz, whereas the ‘pre-Baalberge’ stage has more of a social than chronological dimension.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartík, J. – Šebela, L. 2019: Use of cherts of the Stránská skála type in the prehistoric times– Late Eneolithic. In: J. Kopacz ed., The end of the Stone Age on the Stránská skála Hill in Brno – Lithic production or „Optimalization“, Rzeszów – Brno: Uniwersytet Rzeszowski – Archeologický ústav AV ČR, 77–81.

Bronk Ramsey, C. 2009: Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon 51, 337–360. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200033865

Bronk Ramsey, C. 2017: Methods for sumarising radiocarbon datasets. Radiocarbon 59, 1809–1833. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2017.108

Conkey, M. W. – Hastorf, Ch. A. eds. 1990: The uses of style in archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

de Capitani, A. 2002: Gefässkeramik. In: A. de Capitani et al. eds., Die Jungsteinzeitliche Seeufersiedlung Arbon Bleiche 3. Funde. Archäologie im Thurgau 11, Frauenfeld: Departement für Erziehung und Kultur des Kantons Thurgau, 135–276.

Furholt, M. 2013: Die Datierung der Höhensiedlung Hlinsko im Kontext Boleráz-Gruppe Mährens. Přehled výzkumů 54/1, 83–97.

Furholt, M. 2017: Translocal communities – Exploring mobility and migration in sedentary societies of the European Neolithic and Early Bronze Age. Praehistorische Zeitschrift 92, 304–321. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2017-0024

Furholt, M. 2021: Mobility and Social Change: Understanding the European Neolithic Period after the Archaeogenetic Revolution. Journal of Archaeological Research 29, 481–535. DOI: https://doi.org/10.1007/s10814-020-09153-x

Heyd, V. 2017: Kossinna's smile. Antiquity 91 (356), 348-359. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2017.21

Chmielewski, T. J. 2018: Wczesne fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Morawy. Uwagi na marginesie najnowszej syntezy. Fontes Archaeologici Posnanienses 54, 7-30.

Kaupová, S. – Jarošová, I. – Bíšková, J. – Hrnčíř, V. – Květina, P. – Neugebauer-Maresch, C. – Pokutta, D. A. – Řídký, J. – Tvrdý, Z. – Vytlačil, Z. – Trampota, F. v tisku: The diet of settled Neolithic farmers of East-Central Europe: isotopic and dental microwear evidence. Archaeological and Anthropological Sciences.

Kos, P. – Šmíd, M. 2013: Objekt kultury nálevkovitých pohárů s doklady metalurgie mědi z Podolí, okr. Brno-venkov. Pravěk NŘ 23, 57-76.

Koštuřík, P. 1997: Návrh třídění kultury nálevkovitých pohárů pro jižní Moravu. In: P. Michna, P. et al. eds., Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 42–56.

Kristiansen, K. M. – Allentoft, K. – Frei, R. – Iversen, N. – Johannsen, G. – Kroonen, L. – Pospieszny, L. – Price, D. T. – Rasmussen, S. – Sjögren, K. G. – Sikora, M. – Willerslev, E. 2017: Re-theorising mobility and the formation of culture and language among the Corded Ware Culture in Europe. Antiquity 91 (356), 334-347. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2017.17

Květina, P. 2010: Archeologie smyšlené identity. Archeologické rozhledy 62, 629–660.

Müller, J. 2011. Megaliths and Funnel Beakers: Societies in Change 4100-2700 BC. Amsterdam: Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie.

Paleček, M. 2017: Antropologové v pasti? Mezi přírodou a kulturou. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart.

Pankowská, A. – Peška, J. – Vrána, J. 2010: Congenital Cranial Defect in a Female from a Funnel Beaker Culture Settlement Burial in Náměšť na Hané (Czech Republic) – a Case Report. Interdisciplinaria archaeologica I/2, 77–89. DOI: https://doi.org/10.24916/iansa.2010.1-2.8

Pavelčík, J. 1992: Příspěvek k absolutnímu datování osady lidu s kanelovanou keramikou v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou. Časopis Slezského zemského muzea B41, 193–195.

Reimer, P. – Austin, W. – Bard, E. – Bayliss, A. – Blackwell, P. – Bronk Ramsey, C. – Butzin, M. – Cheng, H. – Edwards, R. – Friedrich, M. – Grootes, P. – Guilderson, T. – Hajdas, I. – Heaton, T. – Hogg, A. – Hughen, K. – Kromer, B., Manning, S. – Muscheler, R. – Palmer, J. – Pearson, C. – van der Plicht, J. – Reimer, R. – Richards, D. – Scott, E. – Southon, J. – Turney, C. – Wacker, L. – Adolphi, F. – Büntgen, U. – Capano, M. – Fahrni, S. – Fogtmann-Schulz, A. – Friedrich, R. – Köhler, P. – Kudsk, S. – Miyake, F. – Olsen, J. – Reinig, F. – Sakamoto, M. – Sookdeo, A. – Talamo, S. 2020: The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62, 725–757. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41

Roberts, B. W. – Vander Linden, M. 2011: Investigating Archaeological Cultures: Material Culture, Variability, and Transmission. In: B. W. Roberts – M. Vander Linden eds., Investigating Archaeological Cultures: Material Culture, Variability, and Transmission, New York: Springer, 1–21. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6970-5_1

Ruttkay, E. 1985: Das Neolitikum in Niederösterreich. Wien: Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte.

Stadler, P. – Ruttkay, E. 2007: Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian group (MOG) of the Painted Pottery (Lengyel-Culture) based on new radiocarbon dates from Austria. In: J. K. Kozłowski – P. Raczky P. eds., The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, Kraków: The Polish Academy of Arts and Sciences Kraków – Eötwös Loránd University, Institute of Archaeological Sciences Budapest, 117-146.

Šmíd, M. 2017: Nálevkovité poháry na Moravě. Pravěk – Supplementum 33. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno.

Šmíd, M. – Lečbych, M. – Šmerda, J. – Kala, J. – Limburský, P. 2021: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze. Archeologické rozhledy 73, 3-47. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.1

Šmíd, M. – Tvrdý, Z. – Parma, D. – Kos, P. 2018: Pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů s pohřby v natažené poloze z Modřic, okr. Brno-venkov. Acta Musei Moraviae - scientiae sociales CIII, 101–140.

Trampota, F. – Bíšková, J. – Čerevková, A. – Čižmář, I. – Drozdová, E. – Kala, J. – Kos, P. – Květina, P. – Parma, D. – Přichystal, M. – Světlík, I. – Šín, L. – Tvrdý, Z. – Vrána, J. 2021: Nové poznatky o eneolitickém kostrovém pohřebním ritu na Moravě. Archeologické rozhledy 73, 315-358. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.11

Trampota, F. – Květina, P. 2020: How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology. Archeologické rozhledy 72, 163–193. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.6

Published

01-07-2022

How to Cite

Trampota, F., & Květina, P. (2022). Troubles with the Funnel Beaker chronology. Archeologické Rozhledy, 74(1), 134–140. https://doi.org/10.35686/AR.2022.5

Issue

Section

Discussion

Most read articles by the same author(s)