Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022.

Authors

  • Jiří Varhaník

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2023.7

Downloads

Download data is not yet available.

References

Belcredi, L. 2017: Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica 42, 401–451. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2017-2-2

Belcredi, L. 2019: Zánik hradu Skály. In: P. Elbel – L. Jan – J. Jurok (eds.), Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. Brno: Matice moravská, 199–240.

Belcredi, L. 2022: Hrad Skály: svědek let 1380–1440 vydal své tajemství: archeologický výzkum hradu Skály 1994–2014. Brno: Ludvík Belcredi.

Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri.

Durdík, T. 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri.

Emler, J – Gebauer, J. – Goll, J. 1893: Fontes rerum Bohemicarum V. Praha: Nakladatelství Musea Království českého.

Kasl, F. – Sokol, P. 2022: Příspěvek k poznání zázemí hradu Věžka u Plzně: fortifikace a komunikace v blízkém okolí hradu. Archaeologia historica 47, 625–653. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2022-2-7

Krajíc, R. 2014: Archeologie v historickém centru Bechyně. Husitský Tábor 19, 25–114.

Razím, V. 2020: Středověká opevnění českých měst, 2. díl, 1. svazek. Praha: Národní památkový ústav.

Published

25-09-2023

How to Cite

Varhaník, J. (2023). Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022. Archeologické Rozhledy, 75(1), 102–104. https://doi.org/10.35686/AR.2023.7

Issue

Section

Book Review