Vol. 75 No. 1 (2023)
Book Review

Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022.

Published 25-09-2023

How to Cite

Varhaník, J. (2023). Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022. Archeologické Rozhledy, 75(1), 102–104. https://doi.org/10.35686/AR.2023.7

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Belcredi, L. 2017: Vnější opevnění hradu Skály a další objekty v jeho předpolí. Archaeologia historica 42, 401–451. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2017-2-2
  2. Belcredi, L. 2019: Zánik hradu Skály. In: P. Elbel – L. Jan – J. Jurok (eds.), Z počátků husitské revoluce. K výročí svěcení husitských kněží na Lipnici v roce 1417. Brno: Matice moravská, 199–240.
  3. Belcredi, L. 2022: Hrad Skály: svědek let 1380–1440 vydal své tajemství: archeologický výzkum hradu Skály 1994–2014. Brno: Ludvík Belcredi.
  4. Durdík, T. 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha: Libri.
  5. Durdík, T. 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha: Libri.
  6. Emler, J – Gebauer, J. – Goll, J. 1893: Fontes rerum Bohemicarum V. Praha: Nakladatelství Musea Království českého.
  7. Kasl, F. – Sokol, P. 2022: Příspěvek k poznání zázemí hradu Věžka u Plzně: fortifikace a komunikace v blízkém okolí hradu. Archaeologia historica 47, 625–653. DOI: https://doi.org/10.5817/AH2022-2-7
  8. Krajíc, R. 2014: Archeologie v historickém centru Bechyně. Husitský Tábor 19, 25–114.
  9. Razím, V. 2020: Středověká opevnění českých měst, 2. díl, 1. svazek. Praha: Národní památkový ústav.