Did they leave or not?

A critical perspective on the beginnings of the La Tène period in Bohemia

Authors

  • Dagmar Dreslerová Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1
  • Natalie Venclová Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1
  • Peter Demján Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1 https://orcid.org/0000-0002-1589-4727
  • René Kyselý Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1 https://orcid.org/0000-0002-0788-7287
  • Václav Matoušek Dějiny moderní evropské kultury, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Pátkova 2137/5, CZ-182 00 Praha 8

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.24

Keywords:

Hallstatt–La Tène transition, archaeological visibility, migration, climate change, social revolution, settlement, Bohemia, EDE interpolation

Abstract

One of the key unresolved questions regarding the archaeology of La Tène Europe concerns the continuity of settlement around 400 BC. Archaeological evidence of settlement in the countries north of the Alps, including the Czech Republic, declines during this period – a decline which for decades has generally been attributed to population migration. Demographic growth, climate deterioration, land depletion, disease, and social crisis have all been put forward as reasons for this migration. Our contribution critically reflects on all these alternatives and asks whether there was indeed any significant migration out of Bohemia. We suggest that a reduction in archaeological visibility – the possibility of detecting archaeological traces of human activity – is behind most of the decrease in the number of recorded settlement sites during the transition from LT A to LT B. Some form of social ‘revolution’ is considered the main cause of the changes recorded in this period.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agnew, H. LeC. 2008: Češi a země Koruny české – Czechs and the Lands of the Bohemian Crown. Praha: Academia.

AMCR 2021: Archaeological map of the Czech Republic. https://amcr-info.aiscr.cz/

Beech, M. 1995: The animal bones from the Hallstatt settlement of Jenštejn, central Bohemia, Czech Republic. In: D. Dreslerová ed., A Late Hallstatt Settlement in Bohemia. Excavation at Jenštejn 1984, Praha: Muzeum hl. města Prahy - Archeologický ústav AV ČR, 99–140.

Beech, M. 1998: Animal bones from Mšecké Žehrovice. In: N. Venclová, Mšecké Žehrovice in Bohemia, Sceaux: Kronos Editions, 225–258.

Berger, J.-F. – Shennan, S. – Woodbridge, J. – Palmisano, A. – Mazier, F. – Nuninger, L. – Guillon, S. – Doyen, E. – Begeot, C. – Andrieu-Ponel, V. – Azuara, J. – Bevan, A. – Fyfe, R. – Roberts, C. N. 2019: Holocene land cover and population dynamics in Southern France. The Holocene 29, 776–798. DOI: https://doi.org/10.1177/0959683619826698

Boenke, N. – Pokorný, P. – Kyselý, R. 2006: Zur Rekonstruktion des Siedlungsumfeldes auf dem Burgwall Vladař - Archäobotanische und zoologische Untersuchungen aus späthallstatt-/frühlatènezeitlichem Kontext. In: M. Chytráček et al. eds., Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West- und Südböhmen, 15. Treffen 15. bis 18. Juni 2005 in Altdorf bei Landshut, Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf, 68–86.

Bouzek, J. 2015: The story of the Boii. In: M. Karwowski et al. eds., Boier zwischen Realität und Fiktion, Bonn: Habelt, 15–34.

Briffa, K. R. 2000: Annual climate variability in the Holocene: Interpreting the message of ancient trees. Quaternary Science Reviews 19, 87–105. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-3791(99)00056-6

Budinský, P. – Waldhauser, J. 2004: Druhé keltské pohřebiště z Radovesic (okres Teplice) v severozápadních Čechách. Teplice: Regionální muzeum.

Buchsenschutz, O. – Gruel, K. – Lejars, T. 2012: L’âge d’or de l’aristocratie celtique, IVe et IIIe siècles av. J.-C. Annales. Histoire, Sciences sociales, 295–324. DOI: https://doi.org/10.1017/S039526490001012X

Büntgen, U. – Tegel, W. – Nicolussi, K. – McCormick, M. – Frank, D. – Trouet, V. – Kaplan, J. O. – Herzig, F. – Heussner, K.U. – Wanner, H. – Luterbacher, J. – Esper, J. 2011: 2500 years of European climate variability and human susceptibility. Science 2011 Feb 4, 331(6017), 578–582. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1197175

Cabanillas de la Torre, G. – Goláňová, P. 2020: ‘Copy and paste’ in the Iron Age: stamped pottery between local production and the continental scale. In: G. Pierrevelcin et al. eds., Unité et diversité du monde celtique, Actes du 42e colloque international de l´AFEAF, Perronas – Prague: AFEAF – Charles University, 217–234.

Chambers, F. M. – Mauquoy, D. – Brain, S. A. – Blaauw, M. – Daniell, J. R. G. 2007: Globally synchronous climate change 2800 years ago: Proxy data from peat in South America. Earth and Planetary Science Letters 253, 439–444. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsl.2006.11.007

Chytráček, M. – Danielisová, A. – Pokorný, P. – Kočár, P. – Kyselý, R. – Kyncl, T. – Sádlo, J. – Šmejda, L. – Zavřel, J. 2012: Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. Památky archeologické 103, 273–338.

Chytráček, M. ed. 2021: Fürstengrabhügel der Hallstattzeit bei Rovná in Südböhmen. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Band 152. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.

Chytráček, M. – Chvojka, O. – Egg, M. – John, J. – Michálek, J. – Kyselý, R. – Stránská, P. 2021: Proměny pohřebních zvyklostí starší a mladší doby železné ve střední Evropě. Archeologické rozhledy 73, 578–623. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.18

Chytráček, M. – Metlička, M. 2004: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Mit Beiträgen von P. Pokorný und R. Kyselý. Památky archeologické -Supplementum 16. Prague: Institute of Archaeology.

Chytráček, M. – Sankot, P. 2019: The testimony of cemeteries from the perspective of archaeology. In: J. Militký – J. Kysela – M. Tisucká eds., The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC, Prague: National Museum, 93–114.

Čižmář, I. – Čižmářová, H. 2013: Laténské sídliště Hulín „Ve vysokém trní“ (okr. Kroměříž). Pravěk NŘ 21, 179–198.

Čižmář, M. 1975: Relativní chronologie keltských pohřebišť na Moravě. Památky archeologické 66, 417–437.

Čižmářová, J. 2013: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov. Brno: Moravské zemské muzeum.

Danielisová, A. – Chytráček, M. – Kysela, J. – Sankot, P. 2019: Five centuries of Celtic civilisation in Bohemia. In: J. Militký et al. eds., The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC, Prague: National Museum, 64–91.

Dark, P. 2006: Climate deterioration and land-use change in the first millennium BC: perspectives from the British palynological record. Journal of Archaeological Science 33/10, 1381–1395. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.01.009

Delnef, H. 2003: Les bracelets méandriformes en Europe (IVe–IIIe s. av. J.-C.). Archaeologia Mosellana 5, 271–300.

Demján,P. – Dreslerová, D. 2016: Modelling distribution of archaeological settlement evidence based on heterogeneous spatial and temporal data. Journal of Archaeological Science 69, 100–109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2016.04.003

Demján, P. - Dreslerová, D. - Kolář, J. - Chuman, T. - Romportl, D. - Trnka, M. - Lieskovský, T. 2022: Long time-series ecological niche modelling using archaeological settlement data: tracing the origins of present-day landscape. Applied Geography 141, 102669. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102669

Dergachev, V. A. – Raspopov, O. M. – Damblon, F. – Jungner, H. – Zaitseva, G. I. 2007: Natural climate variability during the Holocene. Radiocarbon 49, Nr 2, 837–854. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200042715

Dreslerová, D. 1998: The Říčany area: field walking and GIS in the study of settlement history. In: E. Neustupný ed., Space in prehistoric Bohemia, Praha: Institute of Archaeology, 116–128.

Dreslerová, D. 2004: The North Prácheňsko region in prehistory. In: M. Gojda ed., Ancient landscape, settlement dynamics and non-destructive archaeology, Praha: Academia, 342–364.

Dreslerová, D. – Demján, P. 2019: Modelling prehistoric settlement activities based on surface and subsurface surveys. Archaeological and Anthropological Sciences 11(10), 5513–5537. DOI: https://doi.org/10.1007/s12520-019-00884-7

Dreslerová, D. – Hajnalová, M. - Trubač, J. – Chuman, T. – Kočár, P. – Kunzová, E. – Šefrna, L. 2021: Maintaining soil productivity as the key factor in European prehistoric and medieval farming. Journal of Archaeological Science: Reports 35 (2021) 102633. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102633

Dreslerová, D. – Kočár, P. 2013: Trends in cereal cultivation in the Czech Republic from the Neolithic to the Migration period (5500 B.C. – A.D. 580). Vegetation History and Archaeobotany 22, 257–268. DOI: https://doi.org/10.1007/s00334-012-0377-8

Dreslerová, D. – Romportl, D. – Čišecký, Č. – Fröhlich, J. – Michálek, J. – Metlička, M. – Parkman, M. – Pták, M. 2020: At the end of the world? Settlement in the Šumava mountains and foothills in later prehistory. Praehistorische Zeitschrift 2020, 535–557. DOI: https://doi.org/10.1515/pz-2020-0025

von den Driesch, A. 1976: A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin 1. Cambridge: Harvard University.

Fernández-Götz, M. 2017: Urbanization in Iron Age Europe: trajectories, patterns, and social dynamics. Journal of Archaeological Research 26, 117–162. DOI: https://doi.org/10.1007/s10814-017-9107-1

Fialová, L. – Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Musil, J. – Stloukal, M. 1996: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá Fronta.

Finné, M. – Holmgren, K. – Sundqvist, H. S. – Weiberg, E. – Lindblom, M. 2011: Climate in the eastern Mediterranean, and adjacent regions, during the past 6000 years - a review. Journal of Archaeological Science 38, 3153–3173. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.05.007

van Geel, B. – Bokovenko, N. A. – Burova, N. D. 2004: Climate change and the expansion of the Scythian culture after 850 BC: a hypothesis. Journal of Archaeological Science 31, 1735–1742. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2004.05.004

Goláňová, P. 2018: The Early La Tène period in Moravia. Studien zur Archäologie Europas 32. Bonn: Habelt.

Goláňová, P. – Hlava, M. 2020: Předduchcovský horizont (subfáze LT B1a) na Moravě. In: I. Čižmář et al. eds., Jantarová stezka v proměnách času. Brno: Moravské zemské muzeum, 149–159.

Hlava, M. 2014: Laténské pohřebiště v Čelechovicích na Hané (okr. Prostějov). In: J. Čižmářová et al. eds., Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, Brno: Moravské zemské muzeum, 527–561.

Hlava, M. 2017: Laténská pohřebiště v Praze. Nálezy do roku 1981. Praha: Muzeum hlavního města Prahy.

Holodňák, P. 1988: Keltská pohřebiště ve středním Poohří. Památky archeologické 79, 38–105.

Holodňák, P. – Waldhauser, J. 1984: Předduchcovský horizont (fáze LT. B1a) v Čechách. Archeologické rozhledy 36, 31–48.

Kerr, T. R. – McCormick, F. 2014: Statistics, sunspots and settlement: influences on sum of probability curves. Journal of Archaeological Science 41, 493–501. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.09.002

Kočár, P. – Dreslerová , D. 2010: Archeobotanické nálezy pěstovaných rostlin v pravěku České republiky. Památky archeologické 101, 203-242.

Kohler-Schneider, M. 2020: Der Naturraum während der Latènezeit. In: P. Trebsche ed., Keltische Münzstätten und Heiligtümer, Wien: Verlag der Österreischischen Akademie der Wissenschaften, 45–48.

Koutecký, D. – Venclová, N. 1979: K problematice osídlení severozápadních Čech v době laténské a římské. Sídliště Počerady I a II. Památky archeologické 70, 42–112.

Kruta, V. 1971: Le trésor de Duchcov dans les collections tchécoslovaques. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství.

Kruta, V. 2015: Le monde des anciens Celtes. Fouesnant: Yoran.

Kysela, J. 2019: Central Europe on the treshold of history - Celts in the written sources. In: J. Militký et al. eds., The Celts. Bohemia from the 8th century to the 1st century BC, Prague: National Museum, 11–25.

Kysela, J. 2020: Things and thoughts. Central Europe and the Mediterranean in the 4th –1st centuries BC. Studia Hercynia, Monographs 1. Praha: Charles University.

Lee, H. F. – Zhang, D. D. 2015: Quantitative Analysis of Climate Change and Human Crises in History. In: M.-P. Kwan et al. eds., Space-Time Integration in Geography and GIScience. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 235–263. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9205-9_14

Limburský, P. – Sankot, P. – Březinová, H. – Likovský, J. 2015: Laténské pohřebiště v pískovnách u Vliněvsi, okr. Mělník. Památky archeologické 106, 181–246.

Livius: Dějiny I–VII. Antická knihovna, Praha: Odeon 1971–1979.

Magny, M. 1993: Climatic contribution can provide an answer for prehistoric lake-dwellings. Compte-Rendus Academie des Sciences Paris 316, 1619–1625.

Magny, M. 2004: Holocene climatic variability as reflected by mid-European lake-level fluctuations, and its probable impact on prehistoric human settlements. Quaternary International 113, 65–79. DOI: https://doi.org/10.1016/S1040-6182(03)00080-6

Magny, M. – Peyron, O. – Gauthier, E. 2009: Quantitative reconstruction of climatic variations during the Bronze and Early Iron ages based on pollen and lake-level data in the NW Alps, France. Quaternary International 200, 102–110. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.03.011

Maise, Ch. 1997: Der Klimageschichtliche Hintergrund. In: J. Schibler et al. eds., Ökonomie und Ökologie neolithischer und bronzezeitlicher Ufersiedlungen am Zürichsee: Ergebnisse der Ausgrabungen Mozartstrasse, Kanalisationssanierung Seefeld, AKAD/Pressehaus und Mythenschloss in Zürich. Monographien der Kantons-Archäologie Zürich, no. 20, Zürich – Egg: Kantons-Archäologie Zürich, 335–342.

Maise, Ch. 1998: Archäoklimatologie: Vom Einfluss nacheiszeitlicher Klimavariabilität in der Ur- und Frühgeschichte. Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 81, 197–235.

Mangel, T. 2009: Laténská pohřebiště v horním Polabí. Hradec Králové: Muzeum východních Čech.

Marès, A. 1994: Exilés d’Europe centrale de 1945 à 1967. In: Milza, P. – Marès, A. (dir.), Le Paris des étrangers depuis 1945. Paris: Publications de la Sorbonne 1994, 129-168. DOI: https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.969

Matoušek, V. 1984: Loděnice, okr. Beroun. In: Výzkumy v Čechách 1980–81, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 68.

Matoušek, V. 1987: Loděnice, okr. Beroun. In: Výzkumy v Čechách 1984–85, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 114.

Moffa-Sánchez, P. – Hall, J. R. 2017: North Atlantic variability and its links to European climate over the last 3000 years. Nature Communications 8, 1726. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-017-01884-8

Morgan, J. 2013: The Invisible Hunger: Is Famine Identifiable from the Archaeological Record?. Antrocom Online Journal of Anthropology 9, 115–129.

Nagaya, K. – Kitazawa, K. – Miyake, F. – Masuda, K. – Muraki, Y. – Nakamura, T. – Matsuzaki, H. 2012: Variation of the Schwabe Cycle Length During the Grand Solar Minimum in the 4th Century BC Deduced from Radiocarbon Content in Tree Rings. Solar Physics 280, 223–236. DOI: https://doi.org/10.1007/s11207-012-0045-2

Neustupný, E. – Neustupný, J. 1960: Nástin pravěkých dějin Československa. Sborník Národního muzea v Praze A - Historie 14, 95–221.

Peške, L. 1984a: Osteologické nálezy z laténského sídliště ve Velkých Hostěrádkách, okr. Břeclav. Památky archeologické 75, 486–488.

Peške, L. 1984b: Rozbor osteologického materiálu. In: J. Waldhauser – P. Holodňák, Keltské sídliště a pohřebiště u Bíliny, o. Teplice. Památky archeologické 75, 200–201.

Peške, L. 1993: Osteological analysis of the material from Radovesice (23): animal husbandry in La Tène period. In: J. Waldhauser, Die hallstatt- und latènezeitliche Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen II. Archeologické výzkumy v severních Čechách 21, Praha, 156–172.

Pleslová-Štiková, E. 1958: Nález laténské chaty s hromadným pohřbem na Hradech, okr. Mnichovo Hradiště. Památky archeologické 49, 143–158.

Ramsl, P. C. 2011: Das latènezeitliche Gräberfeld von Mannersdorf am Leithagebirge, Flur Reinthal Süd, Niederösterreich. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. DOI: https://doi.org/10.26530/OAPEN_420887

Reimer, P. J. – Baillie, M. G. L. – Bard, E. – Bayliss, A. – Beck, J. W. et al. 2009: IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 51, 1111–1150. DOI: https://doi.org/10.1017/S0033822200034202

Salač, V. 1989: Laténské sídliště u Lužice v SZ Čechách. Archeologické rozhledy 41, 549–576.

Salač, V. 1998: Standardní soubor laténské sídlištní keramiky. Archeologické rozhledy 50, 43–76.

Salač, V. – Kubálek, T. 2015: Laténská sídlištní keramika v severozápadních Čechách. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Salač, V. – Neruda, R. – Kubálek, T. 2006: Sídliště z doby laténské a římské v Březně u Chomutova. Kvantitativní vlastnosti keramických souborů. Praha: VŠE.

Salač, V. – Smrž, Z. 1989: Laténské sídliště u Lužice v SZ Čechách. Archeologické rozhledy 41, 549–576.

Sankot, P. 2013: Burial in LT B–C1. In: N. Venclová ed., The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 88–97.

Sankot, P. 2017: Zu den Gräber des vorduxer Horizonts aus Nová Ves, Bez. Mělník und Praha-Řeporyje. In: J. Kysela et al. eds., Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 353–363.

Schibler, J. 2006: The economy and environment of the 4th and 3rd millennia BC in the northern Alpine foreland based on studies of animal bones. Environmental Archaeology 11/1, 49-64. DOI: https://doi.org/10.1179/174963106x97052

Schibler, J. – Jacomet, S. 2010: Short climatic fluctuations and their impact on human economies and societies: The potential of the Neolithic lake shore settlements in the Alpine foreland. Environmental Archaeology 15, 173–182. DOI: https://doi.org/10.1179/146141010X12640787648856

Scruton, R. 1989: Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis.

Slabina, M. 1992: Cum grano salis. Archeologické fórum 3, 33–47.

Speranza, A. – van Geel, B. – van der Plicht, J. 2002: Evidence for solar forcing of climate change at ca. 850 cal BC from a Czech peat sequence. Global and Planetary Change 35, 51–65. DOI: https://doi.org/10.1016/S0921-8181(02)00091-7

Steinacher, R. 2015: Ethnische Identität und die Meistererzählung von der Wanderung. Probleme der Frühgeschichte in Geschichtswissenschaft und Archäologie. In: M. Karwowski et al. eds., Boier zwischen Realität und Fiktion, Bonn: Habelt, 3–13.

Světlík, I. – Jull, A. J. T. – Molnár, M. – Povinec, P. P. – Kolář, T. – Demján, P. – Pachnerová Brabcová, K. – Brychová, V. – Dreslerová, D. – Rybníček, M. – Šimek, P. 2019: The best possible time resolution: how precise could a radiocarbon dating method be?. Radiocarbon 61, 1729–1740. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2019.134

Šaldová, V. 1971: Pozdně halštatské ploché hroby v západních Čechách a jejich vztah k současným mohylám. Památky archeologické 62, 1–132.

Špinarová, B. 2021: Chronologie významných společenských událostí ve středoevropském prostoru ve světle variability klimatu. Diploma thesis. Brno: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Geografický ústav. Retrieved from: https://is.muni.cz/th/u4uzn/

Tappert, C. - Klementová, J. - Sankot, P. 2020: La Bohême et la Bavière du Sud au Ve siècle av. J.-C.: similitudes et différences dans la culture matérielle. In: G. Pierrevelcin, J. Kysela, S. Fichtl eds., Unité et diversité du monde celtique, Actes du 42e colloque international de l'AFEAF 2018, Paris: AFEAF, 321-342.

Tinner, W. – Lotter, A. F. – Ammann, B. 2003: Climatic change and contemporaneous land-use phases north and south of the Alps 2300 BC to 800 AD. Quaternary Science Reviews 22, 1447–1460. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-3791(03)00083-0

Tomaschitz, K. 2002: Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Trebsche, P. – Bagley, J. M. – Karwowski, M. – Kohler-Schneider, M. – Militký, J. – Pucher, E. – Ramsl, P. C. – Wiltschke-Schrotta, K. 2020: Mobilität und Netzwerke (ca. 375 bis 260 v. Chr.). In: P. Trebsche Hrsg., Keltische Münzstätten und Heiligtümer, Wien: Verlag der Österreischischen Akademie der Wissenschaften, 471–476. DOI: https://doi.org/10.1553/0x003be0ee

Usoskin, I. G. 2017: A history of solar activity over millennia. Living Reviews in Solar Physics 14:3. DOI: https://doi.org/10.1007/s41116-017-0006-9

Usoskin, I. – Gallet,Y. – Lopes, F. – Kovaltsov, G. – Hulot, G. 2016: Solar activity during the Holocene: the Hallstatt cycle and its consequence for grand minima and maxima. Astronomy and Astrophysics 587, A150. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201527295

Usoskin, I. – Solanki, S. K. – Kovaltsov, G. A. 2007: Grand minima and maxima of solar activity: new observational constraints. Astronomy and Astrophysics 471, 301–309. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361:20077704

Venclová, N. 1982: Železářská výroba z časně laténského a římského období v Loděnici a ve Svatém Janu pod Skalou. Archeologické rozhledy 34, 3–23.

Venclová, N. 1998: Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a Celtic hero. 3rd – 2nd cent. B.C. Sceaux: Kronos Editions.

Venclová, N. 2001: Výroba a sídla v době laténské. Projekt Loděnice. Praha: Archeologický ústav.

Venclová, N. et al. 2008: Hutnický region Říčansko. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Venclová, N. ed. 2013a: The Prehistory of Bohemia 5. The Early Iron Age – The Hallstatt period. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Venclová, N. ed. 2013b: The Prehistory of Bohemia 6. The Late Iron Age – The La Tène Period. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Venclová, N. – Danielisová, A. 2020: Středočeská oppida a jejich zázemí: příklad Kosoře. In: I. Čižmář et al. eds., Jantarová stezka v proměnách času, Brno: Moravské zemské muzeum, 385–397.

Venclová, N. – Valentová, J. s příspěvky M. Čižmáře, J. Frány, R. Křivánka, J. Kysely, R. Kyselého, L. Lisé, J. Nováka a V. Vokolka 2012: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes Archaeologici Pragenses vol. 38. Pragae: Národní muzeum.

Venclová, N. – Vencl, S. – Čapek, P. 1982: Loděnice, okr. Beroun. In: Výzkumy v Čechách 1978–79, Praha: Archeologický ústav ČSAV, 69–70.

Vitali, D. 2004: I Celti in Italia. In: F. Marzatico – P. Gleischer eds., Guerrieri, Principie d´Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medievo. Exposition, Trento, Trento: Provinzia Autonoma di Trento, 315–330.

Voigt, R. 2006: Settlement History as reflection of climate change: the case study of lake Jues (Harz mountains, Germany). Geografiska Annaler 88/2, 97–105. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0435-3676.2006.00287.x

Waldhauser, J. et al. 1987: Keltische Gräberfelder in Böhmen. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 68, 25–66.

Waldhauser, J. et al. 1993: Die hallstatt- und latènezeitliche Siedlung mit Gräberfeld bei Radovesice in Böhmen. Archeologické výzkumy v severních Čechách 21. Praha.

Waldhauser, J. – Holodňák, P. 1984: Keltské sídliště a pohřebiště u Bíliny, o. Teplice. Památky archeologické 75, 181–216.

Weiberg, E. – Bonnie, A. – Finné, M. 2021: Land use, climate change and ‘boom-bust’ sequences in agricultural landscapes: Interdisciplinary perspectives from the Peloponnese (Greece). Journal of Anthropological Archaeology 63, 101319. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaa.2021.101319

Wu, C. J. – Usoskin, I. G. – Krivova, N. – Kovaltsov, G. A. – Baroni, M. – Bard, E. – Solanki, S. K. 2018: Solar activity over nine millennia. A consistent multi-proxy reconstruction?. Astronomy and Astrophysics A93, 1-13. DOI: https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731892

Zharkova, V. 2020: Modern Grand Solar Minimum will lead to terrestrial cooling. Temperature 7, 217-222. DOI: https://doi.org/10.1080/23328940.2020.1796243

Downloads

Published

01-02-2023

How to Cite

Dreslerová, D., Venclová, N., Demján, P., Kyselý, R., & Matoušek, V. (2023). Did they leave or not? A critical perspective on the beginnings of the La Tène period in Bohemia. Archeologické Rozhledy, 74(4), 505–537. https://doi.org/10.35686/AR.2022.24

Issue

Section

Research Article