Vol. 74 No. 1 (2022)
Discussion

Things are somewhat different than they appear, or How to create a topic without a solution

Miroslav Šmíd
Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, CZ-614 00 Brno
Petr Limburský
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, CZ-118 01 Praha

Published 01-07-2022

Keywords

 • Early Eneolithic,
 • Funnel Beaker culture,
 • relative chronology,
 • absolute chronology,
 • radiocarbon dating

How to Cite

Šmíd, M., & Limburský, P. (2022). Things are somewhat different than they appear, or How to create a topic without a solution. Archeologické Rozhledy, 74(1), 141–152. https://doi.org/10.35686/AR.2022.6

Abstract

Gaining an understanding of the history of Moravian prehistory in the phase of the transition from the proto-Eneolithic to the Early Eneolithic runs headlong into a range of problems, not least of which is the limited number of reliable find units. Like radiocarbon dating and genetics, typo-chronology is no end-all in this situation, merely one of many parts of a complex view, albeit one that it critical to archaeology. An interpretation based on incorrect work with radiocarbon dates pushes the discussion beyond the threshold of credible picture of the past. This article discusses both aspects and, based on examples exposing errors made by F. Trampota and P. Květina in the course of processing 14C dates and interpreting modelled data, demonstrates that some of their conclusions cannot be regarded as sufficiently supported.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Bayliss, A. – van der Plicht, J. – Bronk Ramsey, Ch. – McCormack, G. – Healy, F. – Whittle, A. 2011: Towards generational time scales: the quantitative interpretation of archaeological chronologies. In: A. Whittle et al., Gathering time. Dating of Early Neolithic enclosures of southern Britain and Ireland, Oxford – Oakville: Oxbow, 17–59. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvh1dwp2.13
 2. Bronk Ramsey, C. 2017: Methods for summarizing radiocarbon datasets. Radiocarbon 59, 1809–1833. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2017.108
 3. Pavlů, I. – Zápotocká, M. 2013: The prehistory of Bohemia 2. The Neolithic. Praha: Archeologický ústav AV ČR.
 4. Rakovský, I. 1985: Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Holubicích. Archeologické rozhledy 37, 393–402.
 5. Reimer, P. – Austin, W. – Bard, E. – Bayliss, A. – Blackwell, P. – Bronk Ramsey, C. – Talamo, S. 2020: The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0–55 cal kBP). Radiocarbon 62, 725–757. DOI: https://doi.org/10.1017/RDC.2020.41
 6. Řídký, J. – Květina, P. – Limburský, P. – Končelová, M. – Burgert, P. – Šumberová, R. 2018: Big men or chiefs? Rondel builders of Neolithic Europe. Oxford – Philadelphia: Oxbow Books. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv13nb7k7
 7. Šmíd, M. 2002: Příspěvek k poznání pohřebního ritu kultury nálevkovitých pohárů na Moravě. In: I. Cheben – I. Kuzma eds., Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2001. Zborník referátov z 20. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska, Liptovská Sielnica 9.–12. 10. 2001, Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 375–391.
 8. Šmíd, M. 2011: Eneolitická pohřebiště z Prostějova-Čechůvek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 16, 5–27.
 9. Šmíd, M. 2017: Nálevkovité poháry na Moravě. Pravěk – Supplementum 33. Brno: Ústav archeologické památkové péče.
 10. Šmíd, M. – Kos, P. – Přichystal, A. 2021: Další objekt s brázděným vpichem a s doklady zpracování rohovce typu Stránská skála z Brna-Maloměřic. Pravěk NŘ 29, 119–153.
 11. Šmíd, M. – Lečbych, M. – Šmerda, J. – Kala, J. – Limburský, P. 2021: Sídliště a pohřebiště kultury nálevkovi¬tých pohárů v Dambořicích, okr. Hodonín. Příspěvek k poznání pohřebišť s pohřby v natažené poloze. Archeologické rozhledy 73, 3–47. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.1
 12. Trampota, F. – Bíšková, J. – Čerevková, A. – Čižmář, I. – Drozdová, E. – Kala, J. – Kos, P. – Květina, P. – Parma, D. – Přichystal, M. – Světlík, I. – Šín, L. – Tvrdý, Z. – Vrána, J. 2021: Eneolitický kostrový po¬hřební ritus na Moravě ve světle radiokarbonového datování. Archeologické rozhledy 73, 315–358. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2021.11
 13. Trampota, F. – Květina, P. 2020: How do they fit together? A case study of Neolithic pottery typology and radiocarbon chronology. Archeologické rozhledy 72, 163–193. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2020.6
 14. Trampota, F. – Květina, P. 2022: Trampoty s chronologií nálevkovitých pohárů. Archeologické rozhledy 74, 134–140. DOI: https://doi.org/10.35686/AR.2022.5
 15. Williams, N. A. 2012: The use of summed radiocarbon probability distributions in archaeology: a review of methods. Journal of Archaeological Science 39, 578–589. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.07.014
 16. Zápotocká, M. 1970: Die Stichbandkeramik in Böhmen und in Mitteleuropa. In: Die Anfänge des Neoliti-kums vom Orient bis Nordeuropa. Fundamenta 3A, II, Köln – Wien: Böhlau, 1–66.