Rediscovery of a known site

The results of magnetic and field-walking survey at the Roman period pottery production site in Wrzępia, Lesser Poland

Authors

  • Magdalena Okońska-Bulas Fundacja Arch (Arch Foundation), ul. Przyczki 18, PL-33-112 Tarnowiec; Institute of Archaeology Jagiellonian University https://orcid.org/0000-0002-0429-6668
  • Jan Bulas Fundacja Arch (Arch Foundation), ul. Przyczki 18, PL-33-112 Tarnowiec https://orcid.org/0000-0003-2842-0210
  • Marcin M. Przybyła Archaeological company “Dolmen Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c.”, Serkowskiego Sq. 8/3, PL-30-512 Kraków

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.2

Keywords:

field walking survey, geophysical prospection, pottery production, storage vessels, Krausengefässe type, Roman period

Abstract

This article presents the results of the latest surface and geophysical surveys at the Przeworsk culture site 13 in Wrzępia, Lesser Poland Province. According to the results of magnetic prospection, more than 130 anomalies typical for kilns are present here. Based on the results of surface survey, their interpretation as pottery kilns is most likely. The pottery center specialised mostly in the production of Krausengefässe type of storage vessels. This is confirmed by the presence of almost exclusively of this pottery type on the site’s surface. The results of prospections shed a new light on pottery production in the region.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Byrska-Fudali, M. –Przybyła M.M. 2012: Badania ratownicze na stanowisku 2 w Modlniczce, gm. Wielka Wieś. Raport 2007–2008 1, Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 509–553.

Cetera, A. – J. Okoński. 1994: Materiały do pradziejów prawobrzeża dolnego biegu Raby. Rocznik Bocheński 2, 5-53.

Dobrzańska, H. 1990a: Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Krakowskie. Część I, Materiały. Wrocław etc.: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej.

Dobrzańska, H. 1990b: Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. Krakowskie. Część II. Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej.

Dobrzańska, H. 2008: Zagadnienie dużych ośrodków produkcji ceramiki szarej w środkowoeuropejskim Barbaricum: przypadek Zofipola k. Krakowa. In A. Błażejewski ed., Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, Wrocław: Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 175-203.

Dobrzańska, H. 2011: Roman period grey pottery production near Cracow: geographical, technological, and social dimensions. In J. Bemmann et al. eds., Drehscheibentöpferei im Barbaricum: Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums. Booner Beitrage 13, Bonn: Zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie, Rheinishe Friedrich-Wilhelms-Univestität, 259-284.

Dobrzańska, H. 2015: Ośrodki wytwórczości ceramiki kultury przeworskiej w dolinie Wisły, na wschód od Krakowa oraz nad Rabą w kontekście geograficznym i kulturowym. In L. Tyszler – E. Droberjar eds., Barbari superiores et inferiores. Archeologia Barbarzyńców 2014. Procesy integracji środkowoeuropejskiego Barbaricum, Łódź – Wieluń: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego etc., 389-407.

Dobrzańska, H. – Kalicki, T. 2015: Morphology and land use of floodplains in the western part of Sandomierz Basin (southern Poland, Central Europe) in the Roman period. Quaternary International 370, 100–112. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.060

Dobrzańska, H. – Kalicki, T. 2018: Osadnictwo ludności kultury przeworskiej na równinach zalewowych w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Archeologia Polski 63, 119-143.

Dumitrașcu, S. – Bader, T. 1967: Aşezarea Dacilor Liberi De La Medieşul Aurit. Satu Mare: Muzeul de Istorie Satu Mare.

Fassbinder, J. 2015: Seeing beneath the farmland, steppe and desert soil: magnetic prospecting and soil magnetism. Journal of Archaeological Science 56, 85-95. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2015.02.023

Gębica, P. 1995: Ewolucja doliny Wisły pomiędzy Nowym Brzeskiem a Opatowcem w vistulianie i holocenie. Dokumentacja Geograficzna 2. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

Gindele, R. 2015: Die römerzeitlichen Barbarensiedlungen von Livada/Ciuperceni – Photovoltaik-Anlage GPSP Solaris und Supuru de Sus – Togul lui Cosmi. Neue Angaben bezüglich der rechtenckigen Gruben mit gebrannten Wänden aus dem 2.-5. N. Chr. im oberen Theiss-Becken. Dacia 59, 83-126.

Gindele, R. 2018: The pottery workshops around the Province of Dacia and their relationship with the Roman World. In V. Rusu-Bolindeţ et al. eds., Atlas of Roman pottery workshops from the Provinces Dacia and Lower Moesia/Scythia Minor (1st – 7th centuries AD). Bibliotheca Musei Napocensis L, Cluj-Napoca: Mega Publishing House, 261–280.

Gindele R. – Istvánovits E. 2011: The Roman-Age settlement at Csengersima-Petea and pottery workshops from the upper Tisza Basin. In E. C. De Sena - H. Dobrzańska eds., The Roman Empire and Beyond: Archaeological and HistoricalResearch on the Romans and Native Cultures in Central Europe, The Roman Empire and Beyond: Archaeological and Historical Research on the Romans and Native Cultures in Central Europe. BAR International Series 2236, Oxford: Archaeopress, 85–103.

Glanc-Kwaśny, G. 1997: Materiały kultury przeworskiej z okresu rzymskiego z Nowej Huty-Cła, woj. Kraków. Materiału Archeologiczne Nowej Huty 20, 39-117.

Kieferling, G. 1994: Bemerkungen zu Äxten der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. In C. von Carnap-Bornheim ed. Beiträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Marburger Kolloquium 1994, Marburg: Philips-Universität, 335-356.

Kordecki, J. – Okoński, J. 1999: Mikroregion osadniczy na prawobrzeżu dolnego biegu Raby. In S. Czopek – A. Kokowski eds., Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Materiały z konferencji, Rzeszów, 20-21 XI 1997, Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 181-254.

Kordecki, J. – Okoński, J. 2001: Piece garncarskie z osady na stanowisku 13 w Strzelcach Małych, gmina Szczurowa. Rocznik Bocheński 5, 277-309.

Michałowski, A. 2003: Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Misiewicz, K. 2006: Geofizyka archeologiczna. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Okońska, M. 2018: The case-study of the so-called “pottery depot” from Bessów, site 3, commune Bochnia, Małopolska Province. Archaeological material and re-interpretation of the function. Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 9, 349-377. DOI: https://doi.org/10.33547/RechACrac.NS9.16

Okońska, M. – Daszkiewicz, M. – Bobryk, E., 2018: Ceramic technology used in the production of easily abradable pottery (Pakoszówka-Bessów type) from Bessów site 3 in the light of archaeometric analysis. Acta Archaeologica Carpathica 53, 97-128.

Okońska-Bulas, M. – Bulas, J. – Przybyła, M.M., in press: Roman period kilns from site 13, Strzelce Małe, municipality of Szczurowa, county of Bochnia, Poland. Latest research results from a Przeworsk culture site. Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 10.

Okoński, J. 1996: Mikroregion osadniczy kultury przeworskiej na prawobrzeżu dolnego biegu Raby. Sprawozdanie z badań w 1995 roku. Rocznik Bocheński 4, 333-353.

Okoński, J. 1999-2000: Osada na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, na tle nadrabskiego mikroregionu osadniczego. Acta Archaeologica Carpathica 35, 113-197.

Okoński, J. 2012: Strzelce Małe, stan. 13, gm. Szczurowa, woj. małopolskie, AZP 101- 62/42. Informator Archeologiczny, badania 2000, 170.

Okoński, J. – Szpunar, B. – Szpunar, A. 2000: Wyniki nadzoru archeologicznego na stanowisku 3 w Bessowie, gm. Bochnia, woj. małopolskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 21, 249-270.

Rodzińska-Nowak, J. 2006: Jakuszowice, stanowisko 2. Ceramika z osady kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów. Prace Archeologiczne 61. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Rodzińska-Nowak, J. 2011: Zur Chronologie der Drehscheibenkeramik in der Przeworsk-Kultur im Lichte der jüngsten Forschungsergebnisse. In J. Bemmann et al. eds., Drehscheibentöpferei im Barbaricum: Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums. Akten der 3 Internationalen Tagung in Bonn vom 11. bis 14. Juni 2009. Bonner Beitrage 13. Bonn: Rheinishe Friedrich-Wilhelms-Univestität, 285-294.

Rodzińska-Nowak, J. 2012: Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej. Kraków: Historia Iagellonica.

Smekalova, T., – Voss, O. – Smekalov, L. 2008: Magnetic surveying in archaeology. More than 10 years of using the Overhauser GSM-19 gradiometer. St. Petersburg: Wormianum – Publishing House of the Polytechnical University.

Wilk, M. 2005: Późnorzymskie naczynia zasobowe (w typie Krausengefässe) na obszarze południowo-wschodniej Polski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, 305-372.

Downloads

Published

01-07-2022

How to Cite

Okońska-Bulas, M., Bulas, J., & Przybyła, M. (2022). Rediscovery of a known site: The results of magnetic and field-walking survey at the Roman period pottery production site in Wrzępia, Lesser Poland. Archeologické Rozhledy, 74(1), 67–83. https://doi.org/10.35686/AR.2022.2

Issue

Section

Research Article