Vol. 75 No. 3 (2023)
News

Obituary of Petr Sommer (30. 11. 1949 – 12. 8. 2023)

Luboš Jiráň
Institute of Archaeology of the CAS, Prague, Letenská 4, CZ-118 00 Praha 1, Czech Republic

Published 02-02-2024

How to Cite

Jiráň, L. (2024). Obituary of Petr Sommer (30. 11. 1949 – 12. 8. 2023). Archeologické Rozhledy, 75(3), 315–316. https://doi.org/10.35686/AR.2023.21

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Sommer, P. 1996: Sázavský klášter. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 3. Praha: Unicornis.
  2. Sommer, P. 2001: Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond.
  3. Sommer, P. 2006a: České země v raném středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  4. Sommer, P. 2006b: Svatý Prokop: Čechy a střední Evropa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
  5. Sommer, P. – Třeštík, D. – Žemlička, J. (eds.) 2009: Přemyslovci: budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.