Karla Motyková: Dlouhý život s archeologií. Rozhovor s Pavlem Fojtíkem. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2021.

Authors

  • Marcela Starcová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1
  • Natalie Venclová Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.20

Downloads

Download data is not yet available.

References

Drda, P. – Rybová, A. 1990: Blahopřání k narozeninám. Archeologické rozhledy 42, 299-301.

Droberjar, E. 2021: Třebusice 1921-2021. Sto let od zahájení výzkumů na pohřebišti z doby římské. Archeologie ve středních Čechách 25, 145-157.

Motyková, K. 2003: Laténské oppidum Závist 14 let po dokončení archeologického výzkumu. Archeologické rozhledy 54, 610-617.

Motyková, K. 2008: Akropole keltského hradiště Závist 19 let po ukončení archeologického výzkum. Komentář spoluautorky výzkumu. Archeologie ve středních Čechách 12, 493-508

Motyková, K. – Drda, P. – Rybová, A. 1978: Závist. Keltské hradiště ve středních Čechách. Praha: Academia.

Rataj, J. 1990: Bibliografie prací PhDr. Karly Motykové, DrSc. Archeologické rozhledy 42, 301-305.

Neustupný, E. 1991: Kam česká archeologie? Archeologické rozhledy 43, 361-370.

Neustupný, E. 2003: Poznámka k výzkumu Závisti. Archeologické rozhledy 55, 784-786.

Vencl, S. 2020: Ze života archeologa za normalizace. Komentář ke spisu čj. 1486/80 Archeologického ústavu ČSAV v Praze. Archeologie ve středních Čechách 24, 645-655.

Published

01-12-2022

How to Cite

Starcová, M., & Venclová, N. (2022). Karla Motyková: Dlouhý život s archeologií. Rozhovor s Pavlem Fojtíkem. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2021. Archeologické Rozhledy, 74(3), 428–431. https://doi.org/10.35686/AR.2022.20

Issue

Section

Book Review

Most read articles by the same author(s)