Vol. 74 No. 3 (2022)
Book Review

Karla Motyková: Dlouhý život s archeologií. Rozhovor s Pavlem Fojtíkem

Marcela Starcová
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1
Natalie Venclová
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, CZ-118 01 Praha 1

Published 01-12-2022

How to Cite

Starcová, M., & Venclová, N. (2022). Karla Motyková: Dlouhý život s archeologií. Rozhovor s Pavlem Fojtíkem. Archeologické Rozhledy, 74(3), 428–431. https://doi.org/10.35686/AR.2022.20

Downloads

Download data is not yet available.

References

  1. Drda, P. – Rybová, A. 1990: Blahopřání k narozeninám. Archeologické rozhledy 42, 299-301.
  2. Droberjar, E. 2021: Třebusice 1921-2021. Sto let od zahájení výzkumů na pohřebišti z doby římské. Archeologie ve středních Čechách 25, 145-157.
  3. Motyková, K. 2003: Laténské oppidum Závist 14 let po dokončení archeologického výzkumu. Archeologické rozhledy 54, 610-617.
  4. Motyková, K. 2008: Akropole keltského hradiště Závist 19 let po ukončení archeologického výzkum. Komentář spoluautorky výzkumu. Archeologie ve středních Čechách 12, 493-508
  5. Motyková, K. – Drda, P. – Rybová, A. 1978: Závist. Keltské hradiště ve středních Čechách. Praha: Academia.
  6. Rataj, J. 1990: Bibliografie prací PhDr. Karly Motykové, DrSc. Archeologické rozhledy 42, 301-305.
  7. Neustupný, E. 1991: Kam česká archeologie? Archeologické rozhledy 43, 361-370.
  8. Neustupný, E. 2003: Poznámka k výzkumu Závisti. Archeologické rozhledy 55, 784-786.
  9. Vencl, S. 2020: Ze života archeologa za normalizace. Komentář ke spisu čj. 1486/80 Archeologického ústavu ČSAV v Praze. Archeologie ve středních Čechách 24, 645-655.