Proto-Eneolithic settlement feature for leather processing

Analysis of the Epi-Lengyel lithics from Drnholec, South Moravia

Authors

  • Ludmila Kaňáková Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, CZ-602 00 Brno https://orcid.org/0000-0001-8580-7193
  • František Trampota Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, CZ-692 01 Mikulov; trampota@rmm.cz; Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, CZ-602 00 Brno; Archeologický ústav AV ČR, Letenská 123/4, CZ-118 00 Praha https://orcid.org/0000-0001-8437-9246
  • Gabriela Dreslerová Masarykovo Muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 27/9, 69501 Hodonín
  • Vojtěch Nosek Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1, CZ-602 00 Brno https://orcid.org/0000-0002-0760-6713
  • Antonín Přichystal Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 267/2, Brno, CZ-602 00 https://orcid.org/0000-0001-6653-0416

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2022.16

Keywords:

Epi-Lengyel, Proto-Eneolithic, lithics, use-wear analysis, lithic raw materials

Abstract

The state of knowledge of the Epi-Lengyel settlement of South Moravia is still limited to a few isolated pub lished sites, with a predominant focus on the typological evaluation of pottery. Collections of lithics remain unevaluated or are treated mainly typologically. The inventory of the settlement feature from Lidická Street, Drnholec, Břeclav district, comprising, among other things, 45 lithic pieces, has made it possible to apply modern methods to the evaluation of the collection, elucidating detailed aspects of its use and the depositional context of this function. It is the first-ever collection of Epi-Lengyel lithics in Central Europe studied by use-wear analysis. The results of this analysis show that it is a functionally homogeneous assemblage that was intended for processing animal materials, mainly leather. In terms of the distribution of raw material, there is an absolute orientation towards local sources. In a broader settlement context, the site appears peripheral.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Burroni, D. – Donahue, R. E. – Pollard, M. – Mussi, M. 2002: The Surface Alteration Features of Flint Artefacts as a Record of Environmental Processes. Journal of Archaeological Science 29, 1277-1287. DOI: https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0771

Červená, K. – Trampota, F. 2019a: Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 60-1, 235, 250.

Červená, K. – Trampota, F. 2019b: Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 60-2, 260.

Čižmář, Z. 2001a: Podmolí (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 42, 155-156.

Čižmář, Z. 2001b: Epilengyelské sídliště v Seloutkách (okres Prostějov). In V. Podborský ed., 50 let výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 225-256.

Čižmář, Z. 2003: Hodonice 2003. Nálezová zpráva 59/03, Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

Čižmář, Z. – Pavúk, J. – Procházková, P. – Šmíd, M. 2004: K problému definování finálního stádia lengyelské kultury. In: B. Hänsel, E. Studeníková Hrsg., Zwischen Karpaten und Ägäis Neolitikum und Ältere Bronzezeit, Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf, 208-231.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Stolz, D. 2007: Sídliště kultur jordanovské a nálevkovitých pohárů v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechch 11, 79-124.

Dobeš, M. – Kostka, M. – Popelka, M. 2010: Žárové hroby jordanovské kultury z Prahy-Bubenče a Dejvic. Archaeologica Pragensia 20, 294-326.

Geisler, M. – Kovárník, J. 1983: Pravěké sídliště u Dobšic (okr. Znojmo). Přehled výzkumů 1981, 74-76.

Jelínek, T. 2011: Jordanovské osídlení lokality Olomouc Slavonín – Zahrady. Manuscript of BA thesis, Olomouc: Palacky University in Olomouc. On-line: https://theses.cz/id/lg17t3/?lang=en

Jelínek, T. 2019: Štípaná industrie jordanovské kultury na Olomoucku a Prostějovsku. Ročenka 2018. Olomouc: Archeologické centrum Olomouc.

Kalábek, M. – Kalábková, P. 2020: Domy jordanovské kulturyz Olomouce – Slavonína. Pravěk NŘ 28, 103-118.

Kaňáková, L. 2020a: Lithic Arrowheads of the Nitra Culture – The Use of Actual and Experimental Use-Wear Analyses to Identify the Differential Effects of Quiver Transportation. Lithic Technology 46, 1–13. DOI: https://doi.org/10.1080/01977261.2020.1795337

Kaňáková, L. 2020b: Lithic Archery Projectiles and Their Role in Social Dynamics and Vertical Stratification on the Threshold of the Bronze Age. Studien zur Archäologie Europas 34. Bonn: Habelt Verlag.

Kaňáková, L. 2018: Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány. Studia Archaeologica Brunensia 23/1, 39-64. DOI: https://doi.org/10.5817/SAB2018-1-3

Kaňáková, L. 2013: Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 15. Brno: Masarykova univerzita.

Koštuřík, P. 1997: Poznámky k jordanovské kultuře na Moravě. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M2, 89-112.

Koštuřík, P. 2007: Eneolitické osídlení hradiska u Kramolína ve středoevropských souvislostech. Brno: Masarykova univerzita.

Koštuřík, P. – Rumianová, A. – Přichystal, A. 1998: Nálezy jordanovské keramiky z Drnovic a Radslavic (okr. Vyškov). Pravěk NŘ 1997/7, 129-147.

Koštuřík, P. – Stuchlíková, J. 1982: Neolitické a eneolitické nálezy z jeskyně Turold u Mikulova, okr. Břeclav. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E27, 95-90.

Koštuřík, P. – Šebela, L. 1994: Eneolitická sídliště v Dolních Věstonicích, okr. Břeclav. Pravěk NŘ 2, 183-204.

Krištuf, P. – Turek, J. a kol. 2019: Arény předků. Posvátno a rituály na počátku eneolitu. Plzeň: Západočeská Univerzita.

Lenneis, E. 2017: Erste Bauerndörfer – älteste Kultbauten. Die frühe und mittlere Jungsteinzeit in Niederösterreich. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvdmwxx3

Lenneis, E. – Neugebauer-Maresch, Ch. – Ruttkay, E. 1995: Jungsteinzeit im osten Österreichs, St. Pölten – Wien: Niederösterreichisches Pressehaus.

Pajdla P. – Trampota F. 2021: Neolithic Settlements in Central Europe: Data from the Project ‘Lifestyle as an Unintentional Identity in the Neolithic’. Journal of Open Archaeology Data, 9: 13, 1–6. DOI: https://doi.org/10.5334/joad.88

Peška, J. 1993: Siedlung des Volkes der Kultur mit Mährischer bemalter Keramik in Drnholec (Bez. Břeclav). Přehled výzkumů 1989, 25.

Peška, J. – Rakovský, I. 1989: Břeclavsko v pozdní době kamenné. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově etc.

Podborský, V. ed. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Přichystal, A. – Trampota, F. 2019: Drnholec (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 60-1, 173-174.

Rakovský, I. 1990: Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou u Dolních Věstonic. Archeologické rozhledy 42, 492-499.

Schild, R. 1980: Introduction to Dynamic Technological Analysis of Chipped Stone Assemblages. In: Schild, R. ed., Unconventional Archaeology. New Approaches and Goals in Polish Archaeology, Wrocław etc.: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 57–85.

Stadler, P. – Ruttkay, E. 2007: Absolute chronology of the Moravian-Eastern-Austrian group (MOG) of the Painted Pottery (Lengyel-Culture) based on new radiocarbon dates from Austria. In: Kozłowski, J. K. – Raczky, P. eds., The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, Kraków: The Polish Academy of Arts and Sciences Kraków – Eötwös Loránd University, Institute of Archaeological Sciences Budapest, 117-146.

Šmíd, M. 2011: Půdorys domu jordanovské kultury z Rousínovce u Rousínova (okr. Vyškov). Příspěvek k poznání časně eneolitické sídelní jednotky. Pravěk NŘ 19, 3-21.

Šmíd, M. 2017: Nálevkovité poháry na Moravě. Pravěk – Supplementum 33. Brno: Ústav archeologické památkové péče.

Trampota, F. 2015: Sídelní a distribuční struktury v neolitu v regionu povodí Dyje. Ph.D. dissertation thesis. Brno: Masaryk University. On-line: https://is.muni.cz/th/emcwq/

Downloads

Additional Files

Published

01-12-2022

How to Cite

Kaňáková, L., Trampota, F., Dreslerová, G., Nosek, V., & Přichystal, A. (2022). Proto-Eneolithic settlement feature for leather processing: Analysis of the Epi-Lengyel lithics from Drnholec, South Moravia. Archeologické Rozhledy, 74(3), 346–380. https://doi.org/10.35686/AR.2022.16

Issue

Section

Research Article