There is no Němčice without ducks

An assemblage of small Recent La Tène bronze figurines from the Middle Danube region

Authors

  • Jan Kysela Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Celetná 20, CZ-116 42 Praha 1, Czech Republic https://orcid.org/0000-0002-1780-9952
  • Jana Čižmářová Moravské zemské muzeum, Kapucínské náměstí 8, CZ-659 37 Brno, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.35686/AR.2023.20

Keywords:

Němčice nad Hanou, La Tène period, bronze figurines, La Tène art, Celtic coinage

Abstract

The article presents an assemblage of Recent La Tène bronze figurines from the Middle Danube region, mostly from the central site of Němčice nad Hanou. The assemblage is analysed from the metrological, typological, and stylistic perspective and set into the context of other bronze figurines discovered earlier at the site or elsewhere in Middle La Tène Central Europe. Typologically and stylistically, the assemblage is consistent with the small-scale statuary characteristic of the cultural area around the centres of Němčice, Roseldorf, and Nowa Cerekwia. Similar finds are rarely discovered outside this zone. The entire typological category and stylistic group seems to have disappeared with the decline of these centres. We therefore argue that the small-scale bronze statuary of the Němčice type co-defines the Němčice-Roseldorf phenomenon in the same way as the more famous and certainly more important coinage and production of glass ornaments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bedáň, L. 2021: Opasky z mladší doby železné ve střední Evropě. Brno: Masarykova univerzita. Nepublikovaná diplomová práce.

Čambal, R. 2019: Osídlenie juhozápadného Slovenska v strednej a neskorej dobe laténskej a problematika jeho záveru. In: B. Kovár – M. Ruttkay (eds.), Kolaps očami archeológie. Archaeologia Slovaca Monographiae, Communicationes XXII. Nitra: Archeologický ústav SAV, 115–135.

Čambal, R. – Bazovský, I. 2022: Sídla elít v dobe laténskej na juhozápadnom Slovensku. In: V. Turčan et al., Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 58–95.

Čižmář, M. 2002: Laténský depot ze Ptení. K poznání kontaktů našeho území s jihem. Památky archeologické 93, 194–225.

Čižmář, M. 2012: Nálezy drobné lidské a zvířecí plastiky z Moravy. In: G. Březinová – V. Varsik (eds.), Archeológia na prahu histórie. K životnému jubileu Karola Pietu. Nitra: Archeologický ústav SAV v Nitre, 145–173.

Čižmář, I. – Danielisová, A. 2021: Central sites and the development of rural settlements from the Middle to Late La Tène period in Central Moravia. Památky archeologické 112, 197–236. DOI: https://doi.org/10.35686/PA2021.4

Čižmářová, H. – Čižmářová, J. 2023: Němčice. Small finds from surface surveys in 2002–2012. Brno: Moravské zemské muzeum.

Dębiec, M. – Karwowski, M. 2014: Celtic Knotenringe from Staré Hradisko. In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (eds.), Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, 667–680.

Dębiec, M. – Karwowski, M. 2016: A typological study of the La Tène Knotenringe in the territory of the Boii. In: M. Karwowski – P. C. Ramsl (eds.), Boii – Taurisci. Proceedings of the International Seminar, Oberleis-Klement, June 14th−15th 2012. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 85. Wien: Verlag der ÖAW, 115–146.

Dizdar, M. 2020: Ženska srednjolatenska nošnja Skordiska – The Middle la Tène women costume of the Scordisci. Monografije Instituta za Arheologiju 12. Zagreb: Institut za arheologiju.

van Endert, D. 1991: Die Bronzefunde aus dem Oppidum von Manching. Die Ausgrabungen in Manching 14. Stuttgart: Steiner.

Gerlach, S. 1990: Eine spätkeltische Eberplastik aus Karlstadt am Main, Lkr. Main-Spessart, Unterfranken. Archäologisches Korrespondenzblatt 20, 427–437.

Goláňová, P. – Komoróczy, B. – Kmošek, M. – Kolníková, E. – Vlach, M. – Zelíková, M. 2020: New metal and glass finds from the Late Iron Age in South Moravia (CZ). The contribution of citizen science to knowledge of the La Tene settlement structure in the Břeclav Region. Přehled výzkumů 61(2), 9–41. DOI: https://doi.org/10.47382/pv0612-05

Goláňová, P. – Kysela, J. 2019: What can the dwarfs tell? On settlements and anthropomorphic statuary in La Tène Southern Moravia. In: N. Beljak Pažinová – D. Repka (eds.), Sedem kruhov Josefa Bujnu. Studia Historica Nitriensia 23, Supplementum 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 71–92. DOI: https://doi.org/10.17846/SHN.2019.23.S.71-92

Hlava, M. 2015: Laténský depot z Ptení (okr. Prostějov): nová fakta. Památky archeologické 106, 247–290.

Hudáková, M. – Repka, D. 2021: Kelt so zlatými očami. Unikátny nález bronzovej sošky z Jánoviec. Pamiatky a múzeá 2021, 2–5.

Jandrasits, H. 2003: Keltische Münzgewichte und Tierfiguren mit möglicher Gewichtsfunktion aus Österreich. Römisches Österreich 26, 75–84.

Kysela, J. 2017: Return of the lost swine and other stories. Incoherent contributions to late(r) La Tène figural art in Bohemia. In: J. Kysela – A. Danielisová – J. Militký (eds.), Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha: Archeologický ústav AVČR – Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 163–179.

Kysela, J. 2018: Laténský umělecký styl. In: J. Militký – J. Kysela – M. Tisucká (eds.), Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum, 141–155.

Kysela, J. v tisku: Les vilains petits canards du Danube moyen. L’art laténien après la fin du Early. In: F. Olmer – R. Roure (eds.), Expressions artistiques des sociétés des âges du Fer. Actes du 46e colloque de l’AFEAF, Aix-en-Provence 2022. Collection AFEAF 6. Paris: AFEAF.

Kysela, J. – Kmošek, M. – Smělý, T. 2021: Kučeravá Starohradišťanka. K umění a řemeslu na mladolaténské Moravě. Přehled výzkumů 62(1), 79–90. DOI: https://doi.org/10.47382/pv0621-06

Mangel, T. – Jošková, T. 2019: East Bohemian finds of belt segments with a central knob and side plates as evidence of interregional contacts during the La Tène period. In: N. Beljak Pažinová – D. Repka (eds.), Sedem kruhov Josefa Bujnu. Studia Historica Nitriensia 23, Supplementum 2. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 465–480. DOI: https://doi.org/10.17846/SHN.2019.23.S.465-480

Megaw, J. V. S. 1970: Cheshire Cat and Mickey Mouse. Analysis, interpretation and the art of the La Tène Iron Age. Proceedings of the Prehistoric Society 36, 261–279. DOI: https://doi.org/10.1017/S0079497X00013177

Militký, J. 2015: Die Boier und die Numismatik – Gegenwärtiger Stand der Forschung und die Möglichkeiten der Interpretation des Fundbestandes. In: M. Karwowski – V. Salač – S. Sievers (eds.), Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21. Bonn: Habelt, 77–109.

Militký, J. 2018: Keltské mincovnictví ve 3. a 2. století před Kristem v Čechách. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Nejedlá, A. 2014: První nález časně laténského meče na Moravě. In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (eds.), Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, 143–150.

Patterson, D. – Tower, A. 1990: Ochsenfurt-Hopferstadt. Bayerische Vorgeschichtsblätter, Beiheft 3 – Fundchronik für das Jahr 1987, 76.

Píč, J. L. 1903: Čechy na úsvitě dějin 2: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. Starožitnosti země České II. Praha: J. L. Píč.

Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archaeologica Slovaca Monographiae 11. Nitra: Archeologický ústav SAV.

Rolland, J. 2021: Le verre de l‘Europe celtique. Approches archéométriques, technologiques et sociales d’un artisanat du prestige au second âge du Fer. Leiden: Sidestone.

Rudnicki, M. 2014: Nowa Cerekwia. The Middle La Tène centre of power north of the Carpathians. In: J. Čižmářová – N. Venclová – G. Březinová (eds), Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Brno: Moravské zemské muzeum, 421–437.

Smělý, T. 2017a: One authority – one idea – one order. The monetary system of the Amber road as a testimony of Greek influence on social and economic activities of Central European Celts. Studia hercynia 21(2), 40–80.

Smělý, T. 2017b: Numismatische Spur des bislang verkannten Siedlungszentrum in der Region von Břeclav, Südmähren. In: J. Kysela – A. Danielisová – J. Militký (eds.), Stories that Made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha: Archeologický ústav AV ČR – Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, 505–521.

Trebsche, P. 2010: Auswertung der latènezeitlichen Befunde und Funde von Michelstetten. In: E. Lauermann (ed.), Die Latènezeitliche Siedlung von Michelstetten. Die Ausgrabungen des Niederösterreichischen Museums für Urgeschichte in den Jahren 1994–1999. Archäologische Forschungen in Niederösterreich 7. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 15–155.

Uhlmayer, C. 2014: Ornitomorphe Bronzefigürchen in der Latènezeit – Ansätze zur wissenschaftlichen Interpretation eines mitteleuropäischen Phänomens. Nepublikovaná diplomová práce, Universität Wien. Wien.

Venclová, N. 2015: Bohemia and markers of La Tène communities in the Middle Danube region. In: M. Karwowski – V. Salač – S. Sievers (eds.), Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21. Bonn: Habelt, 159–167.

Venclová, N. 2016: Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass‑working in Central Europe. Praha: Archeologický ústav AV ČR.

Venclová, N. – Militký, J. 2014: Glass‑making, coinage and local identities in the Middle Danube region in the third and second centuries B.C. In: S. Hornung (ed.), Produktion – Distribution – Ökonomie. Siedlungs- und Wirtschaftsmuster der Latènezeit. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 258. Bonn: Habelt, 387–406.

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha: Libri.

Ziegaus, B. 2015: „Boische“ Münzen in Süddeutschland – Fremde Prägungen mit überregionaler Gültigkeit? In: M. Karwowski – V. Salač – S. Sievers (eds.), Boier zwischen Realität und Fiktion. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 21. Bonn: Habelt, 355–373.

Published

02-02-2024

How to Cite

Kysela, J., & Čižmářová, J. (2024). There is no Němčice without ducks: An assemblage of small Recent La Tène bronze figurines from the Middle Danube region. Archeologické Rozhledy, 75(3), 293–314. https://doi.org/10.35686/AR.2023.20

Issue

Section

Research Article

Most read articles by the same author(s)