Klápště, J. “Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023)”. Archeologické Rozhledy, vol. 75, no. 3, Feb. 2024, pp. 317-9, doi:10.35686/AR.2023.22.