[1]
J. Klápště, “Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023)”, Arch Rozhledy, vol. 75, no. 3, pp. 317–319, Feb. 2024.