Varhaník, J. (2023) “ Praha 2022”., Archeologické rozhledy, 75(1), pp. 102–104. doi: 10.35686/AR.2023.7.