Starcová, M. and Venclová, N. (2022) “Karla Motyková: Dlouhý život s archeologií. Rozhovor s Pavlem Fojtíkem”, Archeologické rozhledy, 74(3), pp. 428–431. doi: 10.35686/AR.2022.20.