Nováčková, A., Kaňáková, L. and Zeman, T. (2022) “Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period”, Archeologické rozhledy, 74(1), pp. 84–109. doi: 10.35686/AR.2022.3.