Klápště, Jan. 2024. “Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023)”. Archeologické Rozhledy 75 (3):317-19. https://doi.org/10.35686/AR.2023.22.