Starcová, Marcela, and Natalie Venclová. 2022. “Karla Motyková: Dlouhý život S archeologií. Rozhovor S Pavlem Fojtíkem”. Archeologické Rozhledy 74 (3):428–431. https://doi.org/10.35686/AR.2022.20.