DRTIKOLOVÁ KAUPOVÁ, S.; FROLÍK, J.; VELEMÍNSKÝ, P.; VELÍMSKÝ, F.; VYTLAČIL, Z.; BRZOBOHATÁ, H. The first results of diet reconstruction of individuals buried at the All Saints Charnel House in Kutná Hora – Sedlec. Archeologické rozhledy, [S. l.], v. 75, n. 3, p. 233–252, 2024. DOI: 10.35686/AR.2023.17. Disponível em: https://archeologickerozhledy.cz/index.php/ar/article/view/202. Acesso em: 20 apr. 2024.