VARHANÍK, J. Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní stopy obléhání hradů v husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022. Archeologické rozhledy, [S. l.], v. 75, n. 1, p. 102–104, 2023. DOI: 10.35686/AR.2023.7. Disponível em: https://archeologickerozhledy.cz/index.php/ar/article/view/198. Acesso em: 9 dec. 2023.