HASIL, J. Pavel Vařeka a kolektiv autorů: Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech. Muze­um ­romské­ kultury,­ s.p.o. ­– ­ZČU ­v ­Plzni, ­Brno – Plzeň 2022. Archeologické rozhledy, [S. l.], v. 74, n. 4, p. 541–543, 2023. DOI: 10.35686/AR.2022.26. Disponível em: https://archeologickerozhledy.cz/index.php/ar/article/view/128. Acesso em: 29 sep. 2023.