Kaňáková, L., Trampota, F., Dreslerová, G., Nosek, V., & Přichystal, A. (2022). Proto-Eneolithic settlement feature for leather processing: Analysis of the Epi-Lengyel lithics from Drnholec, South Moravia. Archeologické Rozhledy, 74(3), 346–380. https://doi.org/10.35686/AR.2022.16