Hasil, J. (2023). Pavel Vařeka a kolektiv autorů: Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech. Muze­um ­romské­ kultury,­ s.p.o. ­– ­ZČU ­v ­Plzni, ­Brno – Plzeň 2022. Archeologické Rozhledy, 74(4), 541–543. https://doi.org/10.35686/AR.2022.26