Nováčková, A., Kaňáková, L., & Zeman, T. (2022). Identification of workshop activities by use-wear analysis: Antler processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman period. Archeologické Rozhledy, 74(1), 84–109. https://doi.org/10.35686/AR.2022.3