(1)
Klápště, J. Obituary of Petr Charvát (12. 1. 1949 – 17. 9. 2023). Arch Rozhledy 2024, 75, 317-319.