(1)
Moník, M.; Záhorák, V.; Drozd, J.; Němcová, V. Magdalenian With Microlithic Triangles Revisited: The Case of the Hranice Na Moravě III – Velká Kobylanka Site (Přerov District, Czech Republic). Arch Rozhledy 2019, 71, 347-372.