(1)
Varhaník, J. Jan Kypta – Jiří Marounek: Terénní Stopy obléhání Hradů V husitském století. Národní památkový ústav, Praha 2022. Arch Rozhl 2023, 75, 102-104.