(1)
Nováčková, A.; Kaňáková, L.; Zeman, T. Identification of Workshop Activities by Use-Wear Analysis: Antler Processing at Zlechov-Padělky (South Moravia) in the Late Roman Period. Arch Rozhledy 2022, 74, 84-109.