[1]
Kaňáková, L., Trampota, F., Dreslerová, G., Nosek, V. and Přichystal, A. 2022. Proto-Eneolithic settlement feature for leather processing: Analysis of the Epi-Lengyel lithics from Drnholec, South Moravia. Archeologické rozhledy. 74, 3 (Dec. 2022), 346–380. DOI:https://doi.org/10.35686/AR.2022.16.