[1]
Hasil, J. 2023. Pavel Vařeka a kolektiv autorů: Svědectví archeologie o tzv. cikánském táboře v Letech. Muze­um ­romské­ kultury,­ s.p.o. ­– ­ZČU ­v ­Plzni, ­Brno – Plzeň 2022. Archeologické rozhledy. 74, 4 (Feb. 2023), 541–543. DOI:https://doi.org/10.35686/AR.2022.26.